CentrumManager Vrijstad Vianen

Sinds de komst van een CentrumManager zit Vrijstad Vianen in een positieve flow. Na jaren van negatief nieuws met alleen aankondigingen van winkelsluitingen durven nieuwe ondernemers zich weer in Vrijstad Vianen te vestigen.

In 2015 zijn er dertien nieuwe ondernemers gestart ook de start van 2016 is veelbelovend met nog eens een vijftal nieuwe ondernemingen. 2016 wordt vooral een jaar van initiatieven tonen van alle partijen die een belang hebben bij een prettig verblijf in de binnenstad. In 2017 zijn er helaas weer een aantal ondernemers gestopt maar zijn er net zo veel weer gestart. Vianen tracht de Vianezen en bezoekers van buiten de stad weer met sfeer en beleving te verleiden om de stad te (her)ontdekken. Kerst in de Vrijstad 2015 is een prachtig voorbeeld van waar we naar toe moeten groeien, samenwerking tussen alle partijen en gezamenlijk de schouders eronder zetten. Alleen op deze manier doorbreek je de huidige situatie en creëer je ruimte voor verandering!

Het centrumgebied is bij uitstek een plek waar historie/cultuur, de consument en de ondernemer elkaar ontmoeten en graag samen willen zijn. Dat lukt met een goed en gevarieerd aanbod van winkels, prettige terrassen en uiteraard gezellige evenementen en acties. Activiteiten in een gebied tussen Lek en Lijnbaan zorgen tenslotte voor extra toeloop en als we de bezoekers als “koning en koningin” ontvangen leidt dit ook weer tot extra omzet voor de ondernemers. De ondernemer moet, zeker in de huidige situatie, alle tijd stoppen in dat waar hij of zij goed in is, namelijk goed ondernemen, klanten ontvangen en aandacht geven! Het bedenken van- en handjes en voeten geven aan (nieuwe) activiteiten en evenementen lukt vaak niet door tijdgebrek, laat staan in gesprek gaan met allerlei partijen om, in het algemeen belang van Vianen, de binnenstad als winkelgebied aantrekkelijker te maken. De CentrumManager is aanspreekpunt voor de consument, de ondernemer en alle andere betrokkenen die een belang hebben in een prettig winkelklimaat in Vianen. Wil je meedenken, heb je ideeën/tips of wil je de handen uit de mouwen steken bij evenementen laat het weten, je bent hard nodig en van harte welkom!

De CentrumManager

Brengt partijen samen, ondersteunt bij het bedenken en uitvoeren van (nieuwe) evenementen of acties met als doel

het creëren van een prettig winkelklimaat voor (nieuwe) ondernemers en (nieuwe) consumenten.

.

CentrumManager

De CentrumManager biedt hulp en treedt op als ambassadeur en bruggenbouwer.

Verbinding

De CentrumManager is degene die afstemming en verbinding zoekt met o.a. de gemeente, individuele ondernemers, ondernemersverenigingen, eigenaren van leegstaande winkelpanden en bewoners/bezoekers/consumenten en werft nieuwe ondernemers.

Winkelgebied

De CentrumManager zal wensen en behoeften inventariseren en samenbrengen, met de intentie een volwaardig winkelgebied met een aangenaam verblijfsklimaat te creëren waar een ieder zich voor inzet.